Privacy Statement

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING AMICUS

 1. Inleiding
  1. Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens van Amicus Advies B.V. geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 85071714 (Amicus).
  2. Amicus levert financieel advies met name gericht op de aan- en verkoop van ondernemingen.
  3. Amicus gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen. Amicus houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Uitvoeringsbesluit Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).
 2. Contact met Amicus
  1. Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Amicus wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
   • E-mail: Joram.kok@amicusadvies.com
   • Websites: www.amicusadvies.com
   • Post: Collardslaan 31, 9401 GX, Assen
 3. Doeleinden
  1. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  2. de uitvoering van dienstverlening voor klanten, waaronder de uitvoering van due diligence onderzoeken en het opstellen van een informatie memorandum;
  3. het toesturen van informatie over Amicus en de diensten die zij verleent of zou kunnen gaan verlenen;
  4. het versturen van de nieuwsbrief;
  5. het gebruik van de website; en
  6. het verbeteren van de website.
 4. Persoonsgegevens en grondslag
  1. Amicus verwerkt persoonsgegevens van klanten. Daarbij gaat het om contactgegevens, zoals een naam telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening.
  2. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden kan het voorkomen dat Amicus persoonsgegevens van een van haar klanten verwerkt of van een onderneming die een klant wenst over te nemen. Het kan daarbij onder andere gaan om de verwerking van naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, adres, e-mailadres en financiële informatie (zoals salaris).
  3. In die gevallen is de klant verantwoordelijk voor een rechtsgeldige grondslag voor de verwerking. Bij een overname van een onderneming zullen persoonsgegevens door een potentiële koper en zijn adviseurs in de regel worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang. Amicus ondersteunt de klant met haar dienstverlening en kan in het verlengde daarvan eveneens een beroep doen op die grondslag. Het kan in deze gevallen gaan om verschillende soorten persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens van werknemers, opdrachtgevers, opdrachtnemers, debiteuren en crediteuren. Welke persoonsgegevens het precies betreft hangt af van de informatie die die initieel verwerkende onderneming verwerkt en zou te lezen moeten zijn in de privacy verklaring van de betreffende vennootschap.
  4. Voor het versturen van de nieuwsbrief vraagt Amicus uw toestemming. Voor deze dienst verwerkt Amicus uw naam en e-mailadres. Wanneer u uw toestemming intrekt voor de nieuwsbrief, dan verwijdert Amicus de persoonsgegevens die daarmee verband houden. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking. 
  5. Het kan voorkomen dat Amicus een wettelijke verplichting heeft bepaalde persoonsgegevens te (blijven) verwerken. In dat geval zal Amicus de wettelijke verplichting in acht nemen.
 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Amicus betrekt bij de uitvoering van haar diensten (soms) derde partijen. Dat kunnen onder andere dienstverleners zijn die andere expertises hebben. Met deze partijen kan Amicus persoonsgegevens delen.
  2. Amicus heeft voor de uitvoering van haar diensten bepaalde werkzaamheden uitbesteed. Het gaat in dat geval bijvoorbeeld om partijen die betrokken zijn bij de het verzorgen van de website, e-mailfunctionaliteit, de opslag van e-mails, documenten en gegevens, boekhouder.
  3. Amicus kan wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te delen met een overheidsinstelling en/of (nationale) autoriteit. 
 6. Beveiliging en bewaring
  1. Amicus neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk met two-factor authenticatie. 
  2. Amicus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Amicus bewaart uw gegevens niet langer dan zeven  jaar na het eindigen van de overeenkomst die u met Amicus hebt. 
 7. Cookies en profilering
  1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Amicus bezoekt. Op de website(s) van Amicus worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
  2. Voor het gebruik van tracking cookies vraagt Amicus toestemming wanneer u de website gebruikt. Wanneer u geen toestemming verleent, worden geen tracking cookies verwerkt.
  3. Daarnaast kan Amicus gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Amicus gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
  4. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.
 8. Due diligence onderzoek
  1. Voor de uitvoering van een due diligence onderzoek maken wij gebruik van de diensten van derden, zoals Virtual Vaults. Lees de privacyverklaringen van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan
 9. Websites van derden
  1. De website van Amicus kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Amicus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.
 10. Social media
  1. Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken, zoals Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van dergelijke partijen om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.
 11. Wijzigingen
  1. Amicus kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  
 12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
  1. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Amicus een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken antwoord. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan Joram.Kok@amicusadvies.com.
 13. Klachten
  1. Amicus hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.